Knaagdierenbestrijding

Knaagdieren bestrijding nodig? Dan bent u bij Ongediertebestrijding Nederland op de juiste plek. Wij zijn een gecertificeerd bedrijf op het gebied van preventie, wering en bestrijding van knaagdieren. Dit doen wij voor zowel particulieren als bedrijven. Dit kan dus in uw huis of pand zijn. Voordat wij in actie komen, zullen wij eerst het soort knaagdier in kaart brengen. Zo kunnen wij op een verantwoorde manier uw ongedierte probleem oplossen! Lees hier alles over het bestrijden van knaagdieren of neem contact met ons op!

Wat is knaagdieren bestrijding?

Knaagdieren zijn dieren zoals een ratten, muizen en mollen. Deze dieren kunnen enorme knaag- en graafschade veroorzaken. Daarnaast kunnen deze dieren ook ziektes en bacteriën verspreiden. Het is daarom belangrijk dat u bij een muizenplaag of rattenplaag zo snel mogelijk knaagdieren bestrijding inschakelt, zodat u deze problemen voorkomt. Ongediertebestrijding Zwarthoed zorgt voor het bestrijden, weren en voorkomen van knaagdieren.

Waarom knaagdieren een probleem kunnen vormen

Ratten staan bekend om het feit dat zij aan alles knagen. Denk hierbij aan voedsel, meubels en kabels. Door aan kabels te knagen, kan er kortsluiting ontstaan. Dit kan zorgen voor brand. Dit is natuurlijk niet gewenst. Daarnaast kunnen ratten en muizen ook verschillende ziektes en bacteriën overbrengen. Deze kunnen ze overdragen via de neus, mond, wonden en ogen. Wanneer er geknaagd is aan uw voedsel, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk weg te gooien. Een knaagdier kan de volgende ziektes overbrengen:

 • De ziekte van Weil
 • Salmonella
 • Varkenspest
 • E. Coli

Meer informatie over knaagdierenbestrijding

Voor het bestrijden van ratten of muizen zijn er verschillende manieren:

 1. Chemische bestrijding
 2. Mechanische bestrijding
 3. Fysische bestrijding en bedrijfsmatige bestrijding

Daar de meest toegepaste bestrijding van muizen en ratten de chemische bestrijding is, wordt deze als eerste beschreven in onderste informatieparagrafen. Hoewel wij als bestrijdingstechnicus moeten streven tot het beperken van gebruik van chemische middelen en steeds moeten blijven proberen de andere methodes van bestrijden van muizen en ratten te hanteren. Bestrijdingsmiddelen moeten we steeds meer gaan zien als laatste redmiddel om een knaagdierprobleem op te lossen. Alleen dan kunnen we duurzaam knaagdierenplagen aanpakken.

Chemische bestrijding van knaagdieren

We maken bij chemische bestrijding onderscheid in twee groepen:

 1. Acuut werkende middelen
 2. Chronisch werkende middelen (de zgn. multi-dosis vergiften)

Acuut werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten

Tot het begin van de vijftiger jaren waren alleen snel werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten verkrijgbaar, waarbij na een eenmalige dosis de dood intrad. Kenmerkend voor deze bestrijdingsmiddelen was dat zij relatief snel werkten, langdurig voederen voorkwamen en bovendien wreed waren in hun werking.

Aasschuwheid

Door het plotseling opkomen van vergiftigingsverschijnselen konden muizen en ratten vergiftiging en inname van knaagdierlokaas met elkaar in verband brengen. Op die manier ontstond 'aasschuwheid' en aten of dronken de overgebleven knaagdieren niet meer van het aangeboden bestrijdingsmiddel. Vanwege de wrede werking van deze bestrijdingsmiddelen zijn deze acute giften bovendien in West-Europa verboden. Tot eind 2001 was natriumfluoracetaat voor het bestrijden van ratten en muizen aan boord van schepen nog toegelaten als acuut werkend middel, maar ook deze werkzame stof is inmiddels niet meer toegelaten.

Langzaam werkende bestrijdingsmiddelen tegen muizen en ratten

Langzaam werkende giften doden de muis of rat, in tegenstelling tot snel werkende rodenticiden, pas enige tijd nadat een dodelijke dosis ingenomen is. Na de inname van een dodelijke dosis van een anticoagulans van de tweede generatie zal de muis of rat in de regel binnen 4 tot 14 dagen doodgaan. Alle langzaam werkende bestrijdingsmiddelen tegen ratten of muizen die in Nederland toegelaten zijn voor de bestrijding van knaagdieren zijn allen middelen die bloedstolling van de rat of muis tegen gaan, de zogenaamde anti-coagulantia. Het zijn multi-dosis vergiften: ze moeten vaak gedurende enige dagen door de muizen of ratten gegeten worden om het stollingsvermogen van het bloed voldoende te ontregelen.

Voordelen van deze bestrijdingsmiddelen tegen ratten en/of muizen:

 • ze veroorzaken geen aasschuwheid
 • ze zijn veiliger in gebruik.

Over het toedienen van lokaas, ter bestrijding van muizen of ratten bestaat specifieke informatie, die wij u - op verzoek - ook kunnen geven. U zult begrijpen dat dit verder gaat dan een standaard vetbolletje, graankorrels of een kant-en-klaar lokdoosje.

Mechanische bestrijding van ratten of muizen

Als methode voor bestrijding van muizen of ratten zijn vallen zelden de eerste keus, maar in sommige situaties is het gebruik van elk giftig materiaal uitgesloten. Hier zijn vallen dan het enige alternatief als bestrijdingsmiddel. Indien vallen juist geplaatst zijn is het normaal gesproken niet nodig ze van lokaas te voorzien. Indien lokaas wordt gebruikt moeten een soort voedsel dat niet gemakkelijk verwijderd kan worden, stevig aan het palletje worden vastgemaakt. De vallen worden op veel gebruikte routes geplaatst zodat de muizen of ratten er achteloos inlopen of rennen. Klapvallen die de rug van de muis of rat breken dienen alleen daar, waar dat mogelijk is, gebruikt te worden. Bij grote populaties ratten of muizen kun je alleen veel vallen gebruiken. Vallen voor de bruine rat moeten pas na enkele dagen scherp gezet worden of neofobische reacties te voorkomen, maar niet alle individuele knaagdieren zullen gevangen worden omdat enkelen ongetwijfeld te schuw zullen zijn voor de val. Er zijn vallen verkrijgbaar waarin je de ratten of muizen levend kunt vangen. Sommige zijn geschikt voor het vangen van meerdere, anderen voor het vangen van enkele exemplaren.

Ultrasone golven als knaagdieren bestrijding

Ultrasone golven zijn zo hoog dat een mens ze normaal gesproken niet kan horen. In de meeste gevallen is dit een frequentie boven ongeveer 20 kHz. Ratten, muizen en überhaupt knaagdieren communiceren in frequenties die door de mens te horen zijn, maar ze communiceren ook veel in frequenties boven de 20 kHz. Er is bewijs waaruit blijkt dat het gedrag van muizen en ratten door het kunstmatig gebruik van deze ultrasone geluidsgolven te beïnvloeden is, met name als het kunstmatige geluid lijkt op geluiden die een rat of muis normaal maakt. Er is echter geen enkel bewijs dat de ultrasone apparaten effectief zouden zijn bij de bestrijding van plagen ratten of muizen. Bovendien kunnen ratten en muizen snel gewend raken(aanleren niet te reageren) aan geluiden, die zulke apparaten uitzenden.

Fysische en bedrijfsmatige knaagdierenbestrijding

Deze vorm van bestrijden houdt in: beïnvloeding van de leefomgeving van de muizen of ratten, indirecte populatiebeheersing en wering.

De drie factoren in de omgeving die het meest van belang zijn bij de beheersing van deze cultuurvolgende knaagdieren is:

 • de beschikbaarheid van voedsel
 • de aanwezigheid van schuilgelegenheid
 • de beschikbaarheid van water(met name voor ratten)

Indien de aanwezigheid van één van deze factoren aanzienlijk beperkt kan worden, is het niet aannemelijk dat de ratten of muizen er met succes kunnen vestigen.

Geen losse voeding

Het is essentieel dat alle losliggende voedingsmiddelen verwijderd worden uit de omgeving. Dit is alleen te bereiken door hoge eisen te stellen aan afvalverwijdering en hygiëne. Het is van groot belang dat er voor de ratten of muizen geen toegang tot voedingsmiddelen kan worden, met name 's nachts. Waar mogelijk dienen voedingsmiddelen bewaard te worden in verpakkingen die bestand zijn tegen ratten en muizen.
Knaagdieren hebben een plek nodig om te schuilen en zich voort te planten. Door toegang tot zulke plekken te verhinderen, is het mogelijk dat de ratten en/of muizen de omgeving minder snel bezetten.

Open ruimte

Het schoonhouden van buitengebieden is ook essentieel. Bovendien is het van belang de begroeiing kort en op afstand te houden. Ideaal gezien is er een vrije open ruimte, bij voorkeur met een betonnen, betegelde of van grind voorziene strook rondom de gebouwen zodat er veel open ruimtes zijn die de ratten of muizen moeten oversteken voordat zij bij de gebouwen aankomen.

Wering

De meest wenselijke situatie is dat knaagdieren zoals muizen of ratten gebouwen niet kunnen binnenkomen om zo de noodzaak van bestrijding te verminderen. Wering betekent de uitvoering van fysieke hindernissen op bepaalde punten in de omgeving waar ratten en/of muizen de meeste kans hebben binnen te komen in een gebouw, of anderszins.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.